• <span>Szacowanie </span>wartości nieruchomości

    Szacowanie wartości nieruchomości

  • <span>Pomoc </span>w uzyskiwaniu funduszy unijnych

    Pomoc w uzyskiwaniu funduszy unijnych

Moja Oferta:

Witam na stronie firmy WGZ Wanda Godlewska-Zimny

Jestem rzeczoznawcą majątkowym oraz doradcą z zakresu usług finansowych i pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

Posiadam uprawnienia do wyceny nieruchomości nr 5609 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz certyfikat uprawnień do wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych nr 148/2013 wydany przez Związek Banków Polskich i Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Łodzi.

Usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich wykonuję w oparciu o współpracę z Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. – jedną z wiodących firm w Polsce w branży doradztwa dotacyjnego.

Działam na terenie województwa łódzkiego, a w wyjątkowych przypadkach także na pozostałym obszarze kraju.

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie usług finansowych oraz analizy rynku nieruchomości zdobyłam pracując w instytucjach finansowych i dodatkowo wzbogaciłam je poprzez studia podyplomowe oraz  liczne kursy.
Dzięki zdobytej wiedzy, doświadczeniu oraz stałej współpracy z ekspertami z dziedzin powiązanych mogę skutecznie realizować potrzeby klientów i proponować rozwiązania  w sytuacjach wymagających wiedzy interdyscyplinarnej dla podejmowania trafnych decyzji.