Cennik

Koszt wyceny nieruchomości zależy od nastepujących czynników:

  • charakteru, rodzaju i wielkości części składowych stanowiących przedmiot wyceny, 
  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywanymi czynnościami (dojazdy, opłaty, koszty materiałó źródłowych),  
  • terminu wykonania wyceny,
  • stanu dokumentacji przedstawionej przez zleceniodawcę,
  • nakładu pracy rzeczoznawcy.

Koszt usługi każdorazowo określany jest indywidualnie, przy uwzględnieniu powyższych czynników.

Poniżej przedstawiono orientacyjny koszt wyceny:

  • lokal mieszkalny  - od 300 zł + VAT
  • standardowa działka - od 300 zł + VAT
  • dom jednorodzinny - od 500 zł + VAT
  • dom jednorodzinny w budowie - od 600 zł + VAT
  • dla nieruchomości przemysłowych i komercyjnych cena ustalana jest indywidualnie.