Kwalifikacje i Uprawnienia

CERTYFIKATY :

•    Świadectwo nadania Uprawnień Zawodowych w zakresie Szacowania Nieruchomości – nr uprawnień 5609,
•    Certyfikat uprawnień do wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych – certyfikat nr 148/2013,
•    Certyfikat Harvard Business School Publishing – Leadership Academy,
•    Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z Podstaw Analizy Finansowej,
•    Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia : Restrukturyzacja zadłużenia bankowego przedsiębiorstw przeżywających problemy finansowe.