Pozyskiwanie Funduszy UE

W ramach współpracy z Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.
Proponuję Państwu usługi w zakresie:

 • przeprowadzenia audytu europejskiego, w wyniku którego ocenione zostaną możliwości absorbcji środków z funduszy europejskich przez Państwa firmę w
      okresie 2014 – 2020 oraz wskazane obszary do podjęcia działań zwiększających szanse na uzyskanie dotacji.
 • dobór odpowiedniego programu pomocowego,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (fiszek projektu, wniosku o dofinansowanie, biznes planów, studiów wykonalności, ekonomicznych planów operacji),
 • opracowywanie raportów z ocen oddziaływania inwestycji na środowisko
 • opracowywanie części finansowych
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych zaświadczeń i opinii (np. opinii o innowacyjności, zgodności projektu z dokumentami w zakresie ochrony środowiska,
     porozumień o współpracy naukowej, badawczej, turystycznej, kooperacji itp)
 • pomoc w szybkim wdrożeniu systemów ISO,
 • monitorowanie procesu oceny wniosku, przygotowywanie pism i ew. odwołań od decyzji Instytucji udzielających wsparcia,
 • rozliczanie projektu (pomoc w organizacji zamówień, promocji projektu, sporządzanie raportów okresowych i sprawozdań z realizacji projektów,
     sporządzanie wniosków o płatność dotacji),
 • audytowanie (sprawdzanie poprawności) dokumentacji aplikacyjnej,
 • asystowanie i pomoc w przypadku ewaluacji i kontroli dotacji.