Rzeczoznawstwo Majątkowe

Sporządzam wyceny:

•    nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych
•    nieruchomości lokalowych
•    budowli i budynków
•    nieruchomości zabytkowych
•    ograniczonych praw rzeczowych (służebność przesyłu, gruntowa, osobista)
•    nieruchomości komercyjnych (przemysłowych, biurowych, handlowych)
•    praw użytkowania wieczystego i innych praw do nieruchomości
•    praw zobowiązaniowych ( najem, dzierżawa)


Dla potrzeb:

•    kupna-sprzedaży
•    bankowych
•    spadków, darowizn, zachowków
•    sądowych
•    aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
•    odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości
•    określenia wartości nakładów
•    innych

Ponadto oferuję:

•    analizę rynku nieruchomości - mapy cenności gruntów województwa łódzkiego oraz miast na terenie województwa łódzkiego,
•    analizy stanu prawnego nieruchomości,
•    doradztwo w postępowaniach administracyjnych dotyczących opłat planistycznych, opłat adiacenckich, opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.